I Frakt24 har du muligheten til å håndtere ruter på to måter. Du kan enten sortere ruter manuelt etter egne preferanser, eller du kan la Frakt24 automatisk optimalisere ruten for deg. Når du lar systemet ta seg av ruteoptimaliseringen, vil kjøreruten bli satt opp med hensyn til ulike faktorer, som for eksempel tidsfrister og lastekapasitet på kjøretøyet. Dette ikke bare sparer brukeren verdifull tid og ressurser, men bidrar også til å redusere miljøpåvirkningen ved å skape mer effektive og bærekraftige ruter, og dermed gjør verden litt grønnere.